Theorie

Voordat je het praktijkexamen gaat afleggen moet je in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Je kunt het theorie examen afleggen als je 16 jaar of ouder bent. De geldigheid van dit theoriecertificaat is 1,5 jaar.

Je kunt bij ons theoriecursus volgen in verschillende talen zoals (Engels, Frans en Afrikaans creools). De boeken en CD’s die wij gebruiken zijn gelijk aan die van het CBR. Elk lesonderdeel wordt getoetst met dezelfde soort vragen die je tijdens je examen kunt verwachten. Ook doen we proefexamens waarbij alle antwoorden worden besproken en zo nodig opnieuw uitgelegd.

Een individuele theorieles is ook mogelijk mits in overleg met de instructeur.

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar je theorie-examen!

Praktijk

Traject

Je eerste rijles begint met een kennismaking met FOF rijschool, de auto en het technische gedeelte van het rijden: sturen, schakelen, veilig wegrijden en stoppen. In de volgende lessen maak je kennis met de voorrangsregels, rotondes en het in- en uitvoegen op de snelweg. En niet te vergeten de bijzondere manoeuvres: stoppen, parkeren, omkeren en de hellingproef. Tot slot oefenen we de routes die ook bij de examens worden afgenomen. Tijdens het examen rijd je dus op een bekende route!

Tussentijdse toets

Na driekwart van je rijopleiding kun je een Tussentijdse Toets (T.T.T) afleggen. De toets verloopt zoals een echt examen met een examinator. Aan het eind van de rit neemt de examinator de rit met je door en geeft advies over wat goed is gegaan en wat beter kan en moet om uiteindelijk te slagen voor het officiele examen. Als je de bijzondere manoeuvres goed en veilig uitvoert, krijg je hiervoor vrijstelling bij je eerste examen. Uit de statistieken is gebleken dat kandidaten die een T.T.T. afleggen, hun kansen verhoogd hebben met 40% tot 60% om in een keer te slagen.

Het examen

Het praktijkexamen duurt 55 minuten. Het praktijkexamen begint altijd met een uitleg van de examinator. Na de uitleg en de controle van de papieren wordt er een zogenoemde ogentest gedaan. Dit houdt in dat je een kenteken moet kunnen lezen vanaf ongeveer 25 meter. Vervolgens wordt de verlichting van de auto gecontroleerd en daarna volgen er een aantal technische vragen over de auto.

Dan begint het rijden. Tijdens het rijden worden alle examenonderdelen getoetst. Gedurende de rit moet je 2 bijzondere manoeuvres doen, tenzij je hier een vrijstelling voor hebt door je Tussentijdse toets.

Neem mee

..als je het examen gaat afleggen

  • De oproepkaart;
  • Een geldig theoriecertificaat;
  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Het ingevulde formulier Zelfreflectie.

Notitie

Lessen dienen bij alle omstandigheden uiterlijk 48 uur van te voren worden afgezegd. Bij te laat afzeggen wordt het volledige bedrag van een les in rekening gebracht;
Onze rijinstructeurs wachten max. 10 minuten op de leerlingen bij het ophalen. Anders gaat het niet door en wordt de les alsnog in rekening gebracht. Dit geldt ook voor het niet verschijnen bij de T.T.T. en het examen;
T.T.T. en praktijkexamen vinden alleen plaats bij akkoord van de rijschool. Als na advies van de rijinstructeur blijkt dat dit voor de leerling nog niet haalbaar is, krijgt de leerling het reeds betaalde examengeld niet terug gevorderd en zijn er in dit geval extra rijlessen vereist;

Close
Go top